hidrolik sistem

Hidrolik Sistem Yağları

ISOLUBRIC VG Serisi

Kaliteli baz yağlardan üretilen, oksidasyon direnci yüksek, köpürmeye karşı dayanıklı, hem akışkan güç iletimi hem de yağlayıcılık özelliği bakımından yüksek performans gösteren hidrolik sistem yağlarıdır. ISO VG 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220 sınıfları mevcuttur.ISOLUBRIC HVI Serisi (Yüksek Viskozite İndeksli Hidrolik Yağlar)

Viskozite indeksi yüksek hidrolik sistem yağlarıdır. Yüksek sıcaklık ve yük altında çalışan sistemlerin yağlanması ve güç aktarımı için uygundur. ISO VG 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220 sınıfları mevcuttur.ISOLUBRIC AL Serisi (Alüminyuma Uyumlu Hidrolik Yağlar)

Leke bırakmayan hidrolik yağlar, özellikle alüminyum soğuk hadde üretiminde çalışan hidrolik sistemler için geliştirilmişlerdir. Haddelerin yağlanması ve lekelenmeyi azaltmak için kullanılırlar. ISO VG 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220 sınıfları mevcuttur.ISOLUBRIC D Serisi (Çinko İçermeyen Hidrolik Yağlar)

ISOLUBRIC Serisi yağların içinde çinko içermeyen çeşididir. Yüksek sıcaklıklarda kullanılabilirler. Aşınmayı engeller ve korozyona karşı çok iyi koruma sağlarlar. Yaşlanmaya karşı çok iyi dayanıklılık bu yağları transmisyonda kullanmak için ideal kılar. ISO VG 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220 sınıfları mevcuttur.

Ateşe Dayanıklı Yanmaz Hidrolik Sıvılar;

  1. HFA Tipi Su Bazlı Sentetik Hidrolik Sıvılar
  2. HFC Tipi Su Glikolbazlı Hidrolik Sıvılar
  3. HFD-U Tipi Polyol-Ester Bazlı Hidrolik Sıvılar
  4. HFD-R Tipi Fosfat Ester Bazlı Sentetik Hidrolik Sıvılar

olmak üzere 4 Gruba Ayrılır.

HFA Tipi Su Bazlı Sentetik Hidrolik Sıvılar
HYDROCOOL SERİSİ (HYDROCOOL 120)

Sentetik, yüksek oranda su içeren, üstün aşınma ve korozyon direnci sağlayan, çok amaçlı yanmaz hidrolik sıvılardır. Yaygın olarak madenlerde çalışan hidrolik sistemlerde kullanılmaktadır.


HFC Tipi Su Glikolbazlı Hidrolik Sıvılar

ULTRA SAFE 620 veULTRA SAFE 360

HFC Grubu ateşe dayanıklı yanmaz hidrolik sıvılar, açık ateş, erimiş metal ve ısıtma fırınları gibi yangın tehlikesi olan yerlerin hidrolik sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmişlerdir. Kalıp ve döküm atölyeleri haddehaneler, maden ocakları, ekskavatörler, taşıtlar, kanalizasyon tesisleri gibi yangın tehlikesi olan yerlerdeki hidrolik sistemler başlıca kullanım yerleridir.

ULTRA SAFE Serisi, birbiri ile optimal uyum sağlayan polialkilen glikol, özel aktif maddelerden ve sudan oluşmaktadır. Paslanmaya ve aşınmaya karşı güvenilir bir koruma sağlar. Kimyasal stabilitesi mükemmel olan çözeltilerdir. İşlem sırasında tortu, reçine veya diğer artıkları meydana getiren hidrokarbon ihtiva etmezler. Bu nedenle kullanım süreleri pratikte sınırsızdır.


HFD-U Tipi Polyol-Ester Bazlı Hidrolik Sıvılar
ENVOLUBRIC HE 46 ve ENVOLUBRIC HE 68(Çevre Dostu Ürünler)

Doğal ya da sentetik hammaddeler ile üretilen, yüksek alevlenme noktasına sahip, biyolojik olarak doğada çözünebilir hidrolik sıvılardır. İçeriği nedeniyle, çok iyi viskozite-sıcaklık dengesine, yüksek termal kararlılığa ve mükemmel yağlama özelliği ile üstün aşınma direncine sahiptirler. Katık bileşimi sayesinde hidrolitik stabilite özelliğine ek olarak üstün oksidatif özelliğe sahiptirler. Aynı zamanda korozyon oluşumuna karşı iyi bir koruyucudurlar.

Yüksek sıcaklıkta çalışan hidrolik sistemlerde, kaynama noktası, alev alma ve yanma noktası ile kendiliğinden ateşlenme noktalarının yüksek olması sayesinde çalışma güvenliği açısından üstün koruyuculuk sağlar.

%90’ın üzerinde biyolojik olarak doğada çözünebilirler. Yer altı suları için hiçbir tehlike teşkil etmezler. Suda çözünmezler.


HFD-R Tipi Fosfat Ester Bazlı Sentetik Hidrolik Sıvılar
ULTRA SAFE 1000 SERİSİ (ULTRA SAFE 1120)

Fosfat ester esaslı, ateşe dayanıklı, yanmaz hidrolik sıvılardır. Kalıp ayırıcı makineleri çelik mil, dövme imalathaneleri, dökümhaneler gibi birçok endüstriyel hidrolik uygulamalarında geniş kullanım alanları vardır.

Ateşe dayanıklı ürünlerin kullanılması gereken sistemlerde ve ağır yük taşıma operasyonlarında mükemmel bir yağlayıcı olarak tavsiye edilir.

JoomShaper