kalip ayirici

Temizlik ve Bakım Ürünleri

FEROCLEAN Serisi 

Çelik, dökme demir ve alüminyum üzerindeki yağ ve diğer kalıntıların temizlenmesi için kullanılan nötr, asidik veya alkali temizleyicilerdir. Geçici süre depolama için korozyon direnci de sağlarlar. Metal işleme, sertleştirme ve diğer sanayi kollarında kullanılırlar. Türüne göre, sıcak veya soğuk olarak uygulanabilirler.

Su İle Karışabilen Soğutma Maddeleri İçin Ayırıcılar ve Temizleyiciler 
SEPAREN / SEPARIT

Metal işleme, ısıl işlem ve temizleme sistemlerinde kullanılan mineral yağ esaslı emülsiyonların bertarafı için kullanılan emülsiyon kırıcı (ayırıcı) maddelerdir.


 

FEROCLEAN CS 8

Makine takımları ve ısıl işlem makineleri için mikrop öldürücü ve temizleyici olarak kullanılırlar. Bakteri ve mantar öldürücü özelliği, metal işleme ortamlarında ortaya çıkan bakteri ve mantarları yok etmeye uygun şekilde geliştirilmiştir.

Su İle Karışabilen Soğutma Maddelerinin Bakımı (Bakteri, Maya ve Mantar Önleyiciler)

FEROSEPT Serisi

Sulu çözeltilerde ve emülsiyonlarda bakteri ve mantar üremesini önlemek için kullanılan maddelerdir. Çözelti ve emülsiyonların ilk kullanılmalarında bakteri bulaşmasını önlerler. Sonradan oluşanların ise öldürülmesi için kullanılırlar.

CONTRAFUM Serisi

Suyla karışabilen sıvılar için köpük giderici kimyasallardır.

SABOCLED N

Suyla karışabilen ürünler içindeki toplam bakterilerin sayımının yapılabilmesi amacıyla kullanılan daldırma stripleridir.

Su İle Karışabilen Soğutma Maddeleri İçin Ayırıcılar ve Temizleyiciler
PETRO CLEANER

Merkezi sistemlerin, makinelerin ve temizleme sistemlerinin yağlarının atılması ve temizlenmesi için hortum, bant ve disk şeklindeki toplama aletleri ve santrifüjden oluşan ekipmanlardır.

Emülsiyonların ve temizleme maddelerinin servis ömrünü uzatmakta etkili ve ekonomiktirler.

Suyla Karışabilen Ürünler İçin Karıştırıcılar

PETROMIX

Su püskürten pompa veya döner pompa prensibiyle çalışan, varile veya duvara monte edilen, 800-1600 litre/saat kapasiteli karıştırıcı aparatlardır.

PETRO - STATION

PETROMIX cihazları takılı varil için seyyar istasyonlardır.

Isıl İşlem Sıvıları için Soğutma Hızı Ölçüm Aleti

Çalışma sırasında ısıl işlem ortamlarının soğutma verimini belirlemeye yarayan test cihazlarıdır.


El Refraktometresi

Suyla karışabilen sıvıların konsantrasyonunun ölçülmesine yarayan hassas optik aletlerdir.


Titrasyon Ekipmanı Çelik-tel Ağ ve Yaprak

Tuz banyolarındaki siyanür konsantrasyonunun belirlenmesinde kullanılan aparatlardır. 

Tuz banyolarının karbonlama ve karbonsuzlaştırma kapasitesini belirlemede kullanılırlar (çelik-tel, ağ ve yaprak (folyo))


pH Detektörü

Suyla karışabilen ürünlerin pH değerinin doğrudan elektriksel olarak belirlenmesine yarayan aparatlardır.

JoomShaper